Teekkariratsastajien ekskursiosäännöt


 Nämä ekskursiosäännöt on hyväksytty 14.10.1997 ja ne korvaavat aiemmat ekskursiosäännöt.

1. Ratsastustapahtumat eli excut, leirit, kurssit ja maastot on tarkoitettu Teran jäsenille. Ulkopuolisilta peritään osallistumisesta erillinen kertakorvaus, joka toistaiseksi on 2 eur/kerta.

2. Tapahtumista informointi

 • Pääasiallinen informaatiokanava on Teran sähköpostilista ja www-sivut. Erityistapahtumista pyritään tiedottamaan myös ilmoitustaululla.

3. Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen on sitova, myös varapaikoilla ellei toisin mainita.
 • Ilmoittautuminen tapahtuu annettuun määräaikaan (DL) mennessä joko sähköpostitse tai puhelimitse.
  • Sähköpostilla ilmoittautuneet ovat etusijalla.
  • Vain erityistapauksissa laitetaan ilmoitustaululle ilmoittautumislistat.
  • Näissä tapahtumissa otetaan sähköposti-ilmoittautumisia vain hyvin perustelluissa erikoistapauksissa, ilmoitustaululle ilmoittautuneilla on etusija kunnes sähköposti-ilmoittautumiset on siirretty listalle, mikä tapahtuu noin vuorokauden kuluessa.
 • DL jälkeen vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan excumestarilta tai tapahtumaan erikseen nimetyltä vastuuhenkilöltä, jos sellainen on mainoksessa nimetty.

4. Maksaminen

 • Tera toimittaa lisätiedot ja maksuehdot osallistujille vähintään viikkoa ennen tapahtumaa sähköpostitse, erityistapauksissa puhelimitse.
 • Osallistuminen maksetaan toimitettujen maksuehtojen mukaan Teran tilille Merita-Otaniemi 130930-48082. Suurissa tapahtumissa käytetään erillistä varausmaksua, jonka maksamisesta annetaan erilliset ohjeet tapahtuman mainoksen yhteydessä.
  • tilisiirrot viitenumerolla, joka on mainittu muiden maksutietojen yhteydessä.
 • Maksun myöhästyessä paikka voidaan antaa edelleen varapaikalla olevalle.
  • Maksuajankohdasta voidaan sopia rahastonhoitajan kanssa.
  • Paikan antamisesta eteenpäin informoidaan ilmoittautunutta ja varasijalla ollutta heti, viimeistään 1 vrk ennen excua.

5. Peruutukset

 • Ennen DL peruutus onnistuu sähköpostitse tai erityistapauksissa vetämällä nimi yli listasta ilmoitustaululla.
  • Suurten tapahtumien varausmaksu palautetaan tapauskohtaisesti riippuen jo aiheutuneista kuluista.
 • DL jälkeen peruutukset suoraan excumestarille.
  • Teralla on oikeus periä DL jälkeen peruutetusta paikasta sille koituneet kulut peruuttajalta.
  • Peruutusten täytyy tapahtua ratsastuskouluissa yleensä viimeistään tuntia edeltävänä päivänä. Jos Tera on jo suorittanut maksun tallille, voi peruuttaja keskustella tallin kanssa mahdollisista palautuksista.
 • Jos Tera joutuu perumaan tapahtuman, se ilmoittaa viimeistään vuorokautta ennen ilmoittautuneille.
  • Rahat palautetaan viipymättä.

6. Matkat

 • Osallistujat hoitavat itse kyyditykset ja niiden kustannukset
  • DL jälkeen lopullinen osallistujalista toimitetaan yhteystietoineen sähköpostitse osallistujille.
  • Excumestarilta tai tapahtumaan erikseen nimetyltä vastuuhenkilöltä voi tiedustella ajo-ohjeita ja yhteystietoja, jos toimitetut tiedot eivät riitä.

7. Vakuutus

 • Tera ei vakuuta jäseniään tapaturmien varalta.
 • Yleensä tallit eivät vakuuta oppilaitaan, SRL:n jäsenseuran jäsenenä olet vakuutettu.
 • Kaikkiin vapaa-ajan tapaturmavakuutuksiin ei sisälly turvaa ratsastusvahinkojen varalta.
  • Tarkista vakuutusturvasi !