Kerroimme viimeksi koronan vaikutuksista Teran toimintaan 17.3. kun Suomen hallitus oli juuri ilmoittanut valmiuslain ja erilaisten rajoitusten käyttöönotosta. Tänään 15.6. hallitus ilmoitti luopuvansa valmiuslain käytöstä. 500 henkilön ulkotapahtumat sallitaan tietyin ehdoin heinäkuun alusta lähtien. 50 henkilön tapahtumat sallittiin jo aiemmin.

SRL on jo aiemmin julkaissut ohjeita leiritoimintaan. Keskeisimpiä ohjeita ovat hygienia, kontaktien määrän rajaaminen, ja että leireille tullaan vain terveenä.

Teran järjestämillä kursseilla ryhmäkoko on tyypillisesti alle 10 ja olemmekin saaneet järjestettyä suunnitellut ratsastustapahtumat turvallisesti kulloinkin voimassa olleiden rajoitusten puitteissa.

Hyvää hygieniaa on syytä jatkaa myös syyslukukaudella, kun Aalto-yliopiston ja AYY:n toiminta oletettavasti pyörähtää jälleen käyntiin, ja Tera seuraa näiden kahden tahon suosituksia ja esimerkkiä. Toivomme, että pystymme järjestämään syksyllä Teran perinteistä toimintaa mahdollisimman laajalti, kunhan harjoitamme valppautta hygienia-asioissa.

Teran ratsastustapahtumissa jatketaan hajautettua kimppakyytikäytäntöä syyslukukaudella, mutta tärkeintä kuitenkin on, että pienimmässäkään flunssaoireessa ei ratsasteta.

Tera järjestää syyskuussa uusien illan ja joulukuussa yhdistetyn syyskokouksen ja pikkujoulut. Nämä illanvietot ovat tyypillisesti yli 10 mutta alle 50 hengen tapahtumia. Kiinnitämme erityistä huomiota ruokailun hygieniaan.


Teran hallitus kokousti etänä 16.3. ja keskusteli koronaviruksen vaikutuksista. Teran hallitus seuraa koronatilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen, THL:n, AYY:n ja SRL:n ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suomen hallitus ilmoitti valmiuslain käyttöönotosta 16.3. Teran kannalta oleellisia linjauksia ovat mm. julkisten kokoontumisten rajoittaminen kymmeneen henkilöön sekä valtion ja kuntien kerho- ja harrastustilojen sulkeminen. Näiden toimien lisäksi yksityisten ratsastustallien linjauksilla on vaikutus Teran toimintaan.

SRL on julkaissut suosituksia tallitoimintaan. Teran kurssien kannalta tärkeimmät ovat vain terveenä tallilla käyminen, kävijöiden rajoittaminen, hyvä yleishygienia ja lähikontaktien välttäminen. Hevoset tarvitsevat poikkeustilanteesta huolimatta jatkuvaa ja säännöllistä ruokintaa, hoitoa ja ulkoilua. Ratsastustunnit ovat talleille myös tärkeä tulonlähde, joten Tera haluaa pyrkiä tukemaan yhteistyötalliensa jatkuvuutta, kunhan edellämainittuja varotoimia noudatetaan huolellisesti.

Teran järjestämillä kursseilla ryhmäkoko on tyypillisesti alle 10. Teran hallitus seuraa aktiivisesti, voidaanko tällaisia kursseja järjestää edelleen jäsenten kiinnostuksen mukaan ja tartuntariskit minimoiden. Nyt jo suunniteltujen kurssien lisäksi ei järjestetä muuta toimintaa keväälle. Uusien ilta ja kevätkokous ehdittiin onneksi jo pitää.

Kevään suunnitelluista ja meneillään olevista kursseista: Solbacka jatkaa toimintaansa poikkeustilanteet vaatimat varotoimenpiteet huomioiden, joten myös kankikurssi jatkuu ja estekurssi RE60-70 järjestetään, jos osallistujia tulee riittävästi. Lisäksi ratsujousiammunnan järjestelyt on jo ehditty aloittaa ja niitä jatketaan tämänhetkisen tilanteen vaatimukset huomioiden. Teran hallitus tunnustaa kimppakyytien lähikontaktista aiheutuvat riskit, ja siksi kenenkään ei tule nousta kyytiin flunssaisena, ja suosittelemme matkustamaan mahdollisimman väljästi, eli useammalla autolla.

Päivitämme tätä kirjoitusta sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee.

Toivotamme hyviä ja turvallisia hetkiä hevosharrastuksen parissa!